Chairman: Mr Borko Aleksoski MEPSO
Member: Mr Obrad Škrba NOSBiH
Member: Mr Damjan Međimorec HOPS
Member: Ms Ilda Nushi OST
Member: Ms Nevena Bulatović CGES
Member: Ms Ljiljana Vučinić CGES
Member: Mr Skender Gjonbalaj KOSTT
Member: Mr Manousos Manousakis IPTO
Member: Mr Serhat Metin TEIAS